vet-feromony.cz
vet-feromony.cz
Feromony a je klid ...
Domácnost s více kočkami

Feliway® je možno použít v domácnosti s více kočkami pro zklidnění celkové atmosféry.
V domácnosti s více kočkami často dochází k bojům mezi jednotlivci a to hlavně tehdy,  když si majitel pořídí další kočku a dá ji do původní skupiny koček. Tyto tzv. „boje“ se mohou projevit i s časovým odstupem po příchodu nové kočky a to v období jejího pohlavního dospívání a přechodu do dospělosti. V takovém případě dochází k opětovnému rozdělení si úloh a postavení v rodině, což může vyústit do nepokojů, které se projeví nadměrným značkováním močí nebo vertikálním škrábáním.

Používaní Feliway® mělo za výsledek značný pokles výskytu značkování močí a zabránění nežádoucímu značkování v domácnostech s více kočkami.Graf: byly vytvořené 2 skupiny domácností s více kočkami. Skupina 1 byla po obdobi jednoho měsíce v prostředí, kde působil FELIWAY®, skupina 2 byla v prostředí, kde působilo placebo (placebo lek.- záměrně neúčinný lék).
Ve skupině 1 došlo ke značnému poklesu značkování močí. Účinnost FELIWAY v tomto případě byla 80%.
Copyright © 2007 by vet-feromony.cz  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: webmaster@feromony.cz
Úvod

Co je Feliway

Účinnost a bezpečnost

Stresové události

Značkování močí

Škrábání

Návštěva veterináře, rekonvalescence

Cestováni/Výstavy

Máte více koček

Nové prostředí 

Popis produktu

Rady a doporučeni