vet-feromony.cz
vet-feromony.cz
Feromony a je klid ...
Zásady správného používání Feliway® difuzér:

Feliway® difuzér je speciálně vyrobený pro FELIWAY náplň.

Elektrický difuzér je možno používat jen s Feliway® náplní v lahvičce. Vlastnosti tohoto produktu nejsou garantovány, pokud je používán jiným způsobem, než je uvedeno v návodu, nebo pokud je lahvička používána bez difuzéru. Je nutno vyměnit Feliway® difuzér po 6 měsících kontinuálního používání nebo po použití 6 náplní (včetně originálního).

Uchovávat mimo dosah dětí. Nezakrývat, neumísťovat pod nábytek a nebo za dveře.

Povrch difuzéru dosahuje vysokých teplot, aby se zajistilo odpařování účinné látky - nedotýkejte se difuzéru během a ihned po jeho použití.Zkontrolujte, zda je napětí v zásuvce shodné s napětím doporučeným v návodu.Pokud je difuzér v zásuvce, nedotýkejte se ho kovovými předměty ani mokrou rukou.

Po manipulaci s difuzérem si umyjte ruce s vodou a mýdlem.V případě kontaktu roztoku s pokožkou si ruce důkladně omyjte vodou a mýdlem. V případě požití produktu vyhledejte lékaře, vezměte s sebou obal produktu. V případě kontaktu s očima si je okamžitě propláchněte vodou a vyhledejte očního lékaře.

V případě, že je lahvička prázdná, vytáhněte difuzér ze zásuvky. Výměna náplně může probíhat pouze pokud je difuzér odpojený ze zásuvky. Nepoužívejte prázdnou lahvičku na jiné účely.

Neznečisťujte životní prostředí prázdnými lahvičkami.
Feliway® není veterinární léčivo.
Copyright © 2007 by vet-feromony.cz  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: webmaster@feromony.cz
Úvod

Co je Feliway

Účinnost a bezpečnost

Stresové události

Značkování močí

Škrábání

Návštěva veterináře, rekonvalescence

Cestováni/Výstavy

Máte více koček

Nové prostředí 

Popis produktu

Rady a doporučeni