vet-feromony.cz
vet-feromony.cz
Feromony a je klid ...
Návštěva veterináře


Feliway® je také účinný v období hospitalizace koček v klecích. Kočka v prostředí,kde působí Feliway®,tráví značně více času olizováním se, má větší zájem o jídlo a jeho konzumaci. Následně je tedy období rekonvalescence kratší a probíhá bez komplikací. Navíc, zlepšením prostředí kočky a tvorbou přijatelnějšího prostředí Feliway® doplňuje terapii chronického pacienta.Tento graf dokazuje pozitivní vliv přípravku FELIWAY® v období rekonvalescence koček. U koček, které byly v prostředí, kde působil FELIWAY® , se období rekonvalescence výrazně zkrátilo v porovnání s kočkami, které byly v prostředí bez účinku FELIWAY®, což se projevilo rychlým nástupem olizování se u koček, návratem chuti do jídla a příjmem jídla a také tyto kočky projevovaly zájem o hru, sociální kontakt a interakci s lidmi či jinými zvířaty dříve.

Použití v době rekonvalescence: Vložit FELIWAY® difuzér do zásuvky 1 den před příchodem kočky z nemocnice. V případě, že kočka nebude hospitalizovaná, doporučuje se vložit difuzér do zásuvky ihned po jejím  odchodu z domu, aby byl dostatečný čas na nasycení feromonů v prostorech bytu/domu. Je potřebné nechat difuzér v zásuvce nepřetržitě po dobu 24 hodin a po dobu 1 měsíce také v případě, že kočka bude v dobré kondici dříve.

Rekonvalescence

Rekonvalescence po nemoci, operaci v domácnosti.
Spolupůsobení domácího prostředí a účinků feromónu v přípravku FELIWAY® vytváří pro kočku atmosféru pokoje a pohody, čímž se zotavuje rychleji, chuť do jídla se vrátí dříve, kočka se začíná rychle olizovat a zajímat se o okolí.
Způsob použití: viz návod na použití.


Způsob použití: viz. popis produktu
Copyright © 2007 by vet-feromony.cz  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: webmaster@feromony.cz
Úvod

Co je Feliway

Účinnost a bezpečnost

Stresové události

Značkování močí

Škrábání

Návštěva veterináře, rekonvalescence

Cestováni/Výstavy

Máte více koček

Nové prostředí 

Popis produktu

Rady a doporučeni