vet-feromony.cz
vet-feromony.cz
Feromony a je klid ...
Stres u koček

Kočky jsou teritoriální zvířata, pro která jsou všechny charakteristiky okolí a hlavně jejich změny extrémně důležité. Značkují si svoje teritorium použitím rozličných signálů, takže cizí kočka je upozorňována pachovými značkami, vizuálními signály a také feromony.

Feromony jsou přirozené chemické sloučeniny, které hrají důležitou roli v komunikaci příslušníků téhož druhu (např. koček).

Jistě jste již pozorovali Vaši kočku, jak si otírá hlavu o lidi nebo předměty od koutku tlamičky až k uším. Tímto způsobem zanechává na povrchu stopy obličejových feromonů.

Změny v prostředí (např. změna nábytku, změna ) mohou být pro kočku stresovým faktorem a to kvůli nepřítomnosti a nebo ztrátě značek vlastních feromonů. Tato ztráta ji může velmi znepokojit. Nejčastější reakce koček v případě této úzkosti je zvýšená frekvence značkování nebo změna značkování. Bohužel, změna často vyústí ve zvýšený sklon značkovat močí nebo vertikálním škrábáním v domě.

Použití během stresu: viz. popis produktu
Copyright © 2007 by vet-feromony.cz  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: webmaster@feromony.cz
Úvod

Co je Feliway

Účinnost a bezpečnost

Stresové události

Značkování močí

Škrábání

Návštěva veterináře, rekonvalescence

Cestováni/Výstavy

Máte více koček

Nové prostředí 

Popis produktu

Rady a doporučeni