vet-feromony.cz
vet-feromony.cz
Feromony a je klid ...
Značkování močí

Značkování močí je u koček jednou z primárně používaných metod, kterými si vyznačuje svoje teritorium. Všechny kočky mohou značkovat, ať je to samice, samec nebo kastrát. Existují dva rozdílné typy značkování močí založené na dobře definovatelných příčinách.

Jeden z typů je značkování související se sexuální aktivitou. U všech samců a samic je často provázeno zvukovými projevy.

Dalším typem je značkování močí související se strachem a úzkostí, které jsou často zapříčiněny nějakou změnou v teritoriu kočky, jako je například příchod nového člena do domácnosti (člověka anebo zvířete), nový nábytek nebo jen přestavba a přemístění nábytku. Podle přesného průběhu je značkování snadno odlišitelné od normálního močení. Nejdříve si kočka vybere svislý povrch (nábytek, stěnu). Mírně pootevřenými ústy očichá objekt, zapře se do podlahy a zůstane nehybná několik sekund. Poté se otočí zadkem ke svislému povrchu a s ocasem zvednutým nahoru vystříkne na svislý povrch proud moči. Skvrny můžou být viditelné na vyčnívajících objektech, na rozích stěn ve výšce asi 10-20 cm nad zemí (ne na zemi). Objem takto vystříknuté moči je značně menší v porovnání s objemem vymočeným.

V některých případech může být však obtížné odlišit značkování močí ze stresu od některých typů poruch močení, jakými mohou být např. časté nucení na močení v důsledku tvorby
močových kamenů a zánětů. Obraťte se tedy prosím na Vašeho veterinárního lékaře.


Graf. 2 Účinek používání FELIWAY® v průběhu 1 měsíce na snížení značkování močíPo dobu používání FELIWAY difuzéru v domácnosti, kde kočky značkovaly, došlo k signifikatnímu poklesu výskytu značkování. Některé kočky přestaly značkovat úplně, některé značkovaly o mnoho méně, což bylo pro majitele přijatelné.

Způsob použití: viz. popis produktu
Copyright © 2007 by vet-feromony.cz  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: webmaster@feromony.cz
Úvod

Co je Feliway

Účinnost a bezpečnost

Stresové události

Značkování močí

Škrábání

Návštěva veterináře, rekonvalescence

Cestováni/Výstavy

Máte více koček

Nové prostředí 

Popis produktu

Rady a doporučeni