vet-feromony.cz
vet-feromony.cz
Feromony a je klid ...
Účinnost Feliway®

Tento produkt je používán od roku 1996, mnoho klinických lékařů a specialistů na poruchy chování zvířat testovalo tento produkt, zda je opravdu účinný a bezpečný. Na základě těchto studií byla účinnost stanovena 74-97% při značkování močí, což znamená, že majitelé pozorovali značný pokles ve frekvenci značkování močí. Feliway® je nová a přirozená cesta jak zvládnout stres a související problémy u koček.

                 Graf. 1 Výsledky studií účinku FELIWAY® na snížení značkování močí


Výskyt značkování močí signifikantně klesl. Účinnost FELIWAY byla mezi 74% a 97% u sexuálně intaktních jedinců i u kastrátů 

Reference:
Mills D. a Mils C.: The Veterinary Record (2001) vol. 149,  197-199
Ogata N. a kol.: Journal of Veterinary Medicine Science (2001) Vol 63(2), 157-161
Hunthausen W.: Veterinary Medicine (2000) 151-156
Frank D. a kol. : Applied Animal Behaviour Science (1999) Vol 61, 263-272
White J. a Mills D. : 1st Int. Conference Vet. Behavioural Med., Birmingham (1997)
Pageat P.: 21st WSAVA Congress, Jeruzalem-Israel (1996) 


Bezpečnost Feliway®

Účinná látka přípravku Feliway® je striktně druhově specifická, což znamená, že nemá žádný vliv na jiné druhy zvířat a na člověka a může být tedy používaná bez obav v místnostech, kde se vyskytují jiné druhy zvířat a člověk.
Copyright © 2007 by vet-feromony.cz  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: webmaster@feromony.cz
Úvod

Co je Feliway

Účinnost a bezpečnost

Stresové události

Značkování močí

Škrábání

Návštěva veterináře, rekonvalescence

Cestováni/Výstavy

Máte více koček

Nové prostředí 

Popis produktu

Rady a doporučeni