vet-feromony.cz
vet-feromony.cz
Feromony a je klid ...
Strach z ohňostrojů, bouřek

ADAPTIL®
a strach z ohňostrojů a a bouřek

Kromě tradičních novoročních ohňostrojů se můžeme s ohňostroji setkat během různých oslav, svateb, koncertů a výstav téměř každý týden…
Psi reagují na tyto náhlé a silné zvuky různě. Jsou i takoví, kteří nereagují vůbec. Často se ale bojí, třesou, slintají, anebo se skrývají pod nábytek či auta a nevylezou dokud zvuky nezmizí. Jiní zase štěkají, kňučí a zoufale hledají majitele. Někteří  se zase snaží utéct a aby toho dosáhli, ničí nábytek a dveře. Bohužel, jsou i psi kterým se to podaří a nikdy víc se už domů nevrátí.
Za účelem ovlivnění těchto stavů, společnost Ceva Animal Health vyvinula produkt ADAPTIL, který upravuje náladu psa během uvolňování účinné látky z elektrického difuzéru do prostředí.

Jak dosáhnout optimálních výsledků?

Dva týdny před začátkem ohňostrojů
vložte ADAPTIL difuzér do elektrické zásuvky do místnosti, ve které se pes nejvíce vyskytuje.

V den ohňostrojů
Odpoledne nakrmte svého psa krmením bohatým na uhlohydráty s přídavkem Vitamínu B6, aby měl plný žaludek během večera. Poraďte se svým veterinárním lékařem v případě, že Váš pes zvrací, anebo má průjem ze strachu a stresu. Pokud to není nutné, nekrmte ho během dne, což zabezpečí dobrý apetit v pozdním odpoledni. Nechejte Vašeho psa v zatemněné místnosti s jeho oblíbenými hračkami a pokud možno, zůstaňte s ním aby se necítil osamělý. Zatemnění místnosti snižuje riziko výskytu zbytečných komplikací při záblescích z ohňostrojů. Pusťte hudbu, pokud možno s pravidelným bubnováním.Nemusí být nahlas, pokud je rytmus výrazný. Sami ignorujte hluk a snažte se zabavit sebe a Vašeho psa aktivní hrou. Nepozorujte Vašeho psa večer příliš upřeně, chovejte se tak, jakoby se nedělo nic zvláštního. Netrestejte Vašeho psa, pokud má strach, jenom mu tím dáte najevo, že je tu něco z čeho by měl mít strach.Nedávejte najevo ani Vaše obavy, ani příliš neutěšujte Svého psa, protože mu tím dáváte najevo a jen ho utvrzujete, že je tu opravdu něco, čeho se může bát.¨

Po zakončení ohňostrojů

Nechejte difuzér vložený v zásuvce ještě další dva týdny. Zapamatujte si předcházející rady do budoucna pro případ, že má Váš pes strach z bouřek a silných zvuků.

Specialisté na problémové chování psů (Sheppard a Mills, UK) požádali majitele 30 psů různých plemen, věku a pohlaví, aby si zaznamenali druh a míru projevu strachu, které byly pozorovány během ohňostroje. Projevy byly seřazeny do skupin podle jejich výskytu a závažnosti (viz. graf). Dva týdny před „Nocí ohňostrojů” byl ADAPTIL® difuzér vložen do elektrických zásuvek v bytech a všichni majitelé byli poučeni o správném používání ADAPTIL® difuzéru. Další vyhodnocení bylo provedeno po svátcích ohňostrojů. Závažnost projevů strachu se signifikantně snížila. U 9 případů ze 14 také značně poklesla frekvence výskytu projevů strachu. 70 % majitelů bylo s výsledky spokojeno nebo velmi spokojeno.
80 % majitelů rádi použijí ADAPTIL® difuzér i v budoucnosti. Výsledky studie byly publikovány: Sheppard G. and Mills: The Veterinary Record (2003)
Copyright © 2007 by vet-feromony.cz  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: webmaster@feromony.cz
Úvod

Co je ADAPTIL

Účinnost a bezpečnost

Strach z ohňostrojů, bouřek

Separační anxieta

Vaše nové štěňátko

Návštěva veterináře, rekonvalescence

Cestováni/Výstavy

Nový domov

Popis produktu